Noul.ro

Noul cod civil capitolul 1

Publicat de Codul civil 2012. Citeste Noul cod civil la 22.03.2012, 17:29 | http://www.noul.ro
noul, cod, codul, civil, 2011, 2012
Noul cod civil CAP. I. Dispozitii generale. Izvoarele dreptului civil. Obiectul si continutul Codului civil. Aplicarea generala a Codului civil. Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene.

    ART. 1
    Izvoarele dreptului civil
    (1) Sunt izvoare ale dreptului civil legea, uzantele si principiile generale ale dreptului.
    (2) In cazurile neprevazute de lege se aplica uzantele, iar in lipsa acestora, dispozitiile legale privitoare la situatii asemanatoare, iar cand nu exista asemenea dispozitii, principiile generale ale dreptului.
    (3) In materiile reglementate prin lege, uzantele se aplica numai in masura in care legea trimite in mod expres la acestea.
    (4) Numai uzantele conforme ordinii publice si bunelor moravuri sunt recunoscute ca izvoare de drept.
    (5) Partea interesata trebuie sa faca dovada existentei si a continutului uzantelor. Uzantele publicate in culegeri elaborate de catre entitatile sau organismele autorizate in domeniu se prezuma ca exista, pana la proba contrara.
    (6) In sensul prezentului cod, prin uzante se intelege obiceiul (cutuma) si uzurile profesionale.
    ART. 2
    Obiectul si continutul Codului civil
    (1) Dispozitiile prezentului cod reglementeaza raporturile patrimoniale si nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil.
    (2) Prezentul cod este alcatuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se refera litera sau spiritul dispozitiilor sale.
    ART. 3
    Aplicarea generala a Codului civil
    (1) Dispozitiile prezentului cod se aplica si raporturilor dintre profesionisti, precum si raporturilor dintre acestia si orice alte subiecte de drept civil.
    (2) Sunt considerati profesionisti toti cei care exploateaza o intreprindere.
    (3) Constituie exploatarea unei intreprinderi exercitarea sistematica, de catre una sau mai multe persoane, a unei activitati organizate ce consta in producerea, administrarea ori instrainarea de bunuri sau in prestarea de servicii, indiferent daca are sau nu un scop lucrativ.
    ART. 4
    Aplicarea prioritara a tratatelor internationale privind drepturile omului
    (1) In materiile reglementate de prezentul cod, dispozitiile privind drepturile si libertatile persoanelor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Constitutia, Declaratia Universala a Drepturilor Omului, pactele si celelalte tratate la care Romania este parte.
    (2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si prezentul cod, au prioritate reglementarile internationale, cu exceptia cazului in care prezentul cod contine dispozitii mai favorabile.
    ART. 5
    Aplicarea prioritara a dreptului Uniunii Europene
    In materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului Uniunii Europene se aplica in mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul partilor.


+ Adauga site + Adauga anunt
Newsletter

Completati mai jos adresa de email pentru a primi ultimele informatii de pe site-ul nostru.

Ultimele articole


Top site-uri